Class: Tk::RbWidget::BalloonHelp

Inherits:
TkLabel
 • Object
show all
Defined in:
sample/tkballoonhelp.rb,
sample/tkballoonhelp.rb

Constant Summary collapse

DEFAULT_FOREGROUND =
'black'
DEFAULT_BACKGROUND =
'white'
DEFAULT_INTERVAL =
750

Class Method Summary collapse

Instance Method Summary collapse

Constructor Details

#initialize(parent = nil, keys = {}) ⇒ BalloonHelp

Returns a new instance of BalloonHelp.47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 47

def initialize(parent=nil, keys={})
 @parent = parent || Tk.root

 @frame = TkToplevel.new(@parent)
 @frame.withdraw
 @frame.overrideredirect(true)
 @frame.transient(TkWinfo.toplevel(@parent))
 @epath = @frame.path

 if keys
  keys = _symbolkey2str(keys)
 else
  keys = {}
 end

 @command = keys.delete('command')

 @interval = keys.delete('interval'){DEFAULT_INTERVAL}
 _balloon_binding(@interval)

 # @label = TkLabel.new(@frame, 'background'=>'bisque').pack
 @label = TkLabel.new(@frame,
            'foreground'=>DEFAULT_FOREGROUND,
            'background'=>DEFAULT_BACKGROUND).pack
 @label.configure(_symbolkey2str(keys)) unless keys.empty?
 @path = @label
end

Class Method Details

.interval(val) ⇒ Object28
29
30
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 28

def @timer.interval(val)
 @sleep_time = val
end

Instance Method Details

#command(cmd = Proc.new) ⇒ Object87
88
89
90
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 87

def command(cmd = Proc.new)
 @command = cmd
 self
end

#destroyObject136
137
138
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 136

def destroy
 @frame.destroy
end

#epathObject75
76
77
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 75

def epath
 @epath
end

#eraseObject127
128
129
130
131
132
133
134
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 127

def erase
 begin
  @parent.configure('cursor', @org_cursor)
 rescue
  @parent.cursor(@org_cursor)
 end
 @frame.withdraw
end

#interval(val) ⇒ Object79
80
81
82
83
84
85
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 79

def interval(val)
 if val
  @timer.interval(val)
 else
  @interval
 end
end

#showObject92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
# File 'sample/tkballoonhelp.rb', line 92

def show
 x = TkWinfo.pointerx(@parent)
 y = TkWinfo.pointery(@parent)
 @frame.geometry("+#{x+1}+#{y+1}")

 if @command
  case @command.arity
  when 0
   @command.call
  when 2
   @command.call(x - TkWinfo.rootx(@parent), y - TkWinfo.rooty(@parent))
  when 3
   @command.call(x - TkWinfo.rootx(@parent), y - TkWinfo.rooty(@parent),
          self)
  else
   @command.call(x - TkWinfo.rootx(@parent), y - TkWinfo.rooty(@parent),
          self, @parent)
  end
 end

 @frame.deiconify
 @frame.raise

 begin
  @org_cursor = @parent.cget('cursor')
 rescue
  @org_cursor = @parent['cursor']
 end
 begin
  @parent.configure('cursor', 'crosshair')
 rescue
  @parent.cursor('crosshair')
 end
end