Module: LogStashCompilerLSCLGrammar::LogStash::Compiler::LSCL::AST::ComparisonOperator

Includes:
Helpers
Defined in:
lib/logstash/compiler/lscl.rb

Constant Summary

Constants included from Helpers

Helpers::AND_METHOD, Helpers::BOOLEAN_DSL_METHOD_SIGNATURE, Helpers::NAND_METHOD, Helpers::OR_METHOD, Helpers::XOR_METHOD

Instance Method Summary collapse

Methods included from Helpers

#base_id, #base_protocol, #base_source_with_metadata, #base_source_with_metadata=, #compose, #compose_for, #jdsl, jdsl, #line_and_column, #source_meta

Instance Method Details

#exprObject493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
# File 'lib/logstash/compiler/lscl.rb', line 493

def expr
 case self.text_value
 when "=="
  jdsl.method(:eEq)
 when "!="
  jdsl.method(:eNeq)
 when ">"
  jdsl.method(:eGt)
 when "<"
  jdsl.method(:eLt)
 when ">="
  jdsl.method(:eGte)
 when "<="
  jdsl.method(:eLte)
 else
  raise "Unknown operator #{self.text_value}"
 end
end