Module: NumRu::GPhys::NuSDaS_IO

Defined in:
lib/numru/gphys/gphys_nusdas_io.rb

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.is_a_NuSDaS?(path) ⇒ Boolean

Returns:

 • (Boolean)

25
26
27
# File 'lib/numru/gphys/gphys_nusdas_io.rb', line 25

def is_a_NuSDaS?(path)
 NuSDaS.is_a_NuSDaS?(path)
end

.open(nusdas, varname) ⇒ Object


30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
# File 'lib/numru/gphys/gphys_nusdas_io.rb', line 30

def open(nusdas, varname)
 if String === nusdas
  nusdas = NuSDaS.new(nusdas)
 end
 unless NuSDaS === nusdas
  raise ArgumentError, "1st arg must be a NuSDaS of path name"
 end
 unless (meta = nusdas.instance_variable_get(:@meta)) && meta[:nbasetime] && meta[:nbasetime] > 0
  raise "NuSDaS directory is empty or nusdas_def is inconsistent with data: #{nusdas.path}"
 end

 var = nusdas.var(varname)
 var.nil? && raise("#{varname} is not found")
 data = VArrayNuSDaS.new(var)

 axes = Array.new
 dns = var.dim_names
 lonlat2d = dns.include?("lon") && var.dim("lon").val(:full).rank > 1
 dns.each{|dn|
  dim = var.dim(dn)
  attr = Hash.new
  dim.att_names.each{|an| attr[an] = dim.att(an)}
  dn << "_ref" if lonlat2d && /\A(lon|lat)\z/ =~ dn
  axpos = VArray.new(dim.val(:reference), attr, dn)
  axis = Axis.new(false, true)
  axis.set_pos(axpos)
  axes.push axis
 }
 grid = Grid.new(*axes)
 gphys = GPhys.new(grid, data)

 if lonlat2d
  puts "gphys_nusdas_io.rb: assoc_coords are introduced" if $DEBUG
  x = gphys.axis("lon_ref")
  y = gphys.axis("lat_ref")
  xy = Grid.new(x,y)
  vlon = VArray.new(var.dim("lon").val(:full), x.pos.attr_copy, "lon")
  vlat = VArray.new(var.dim("lat").val(:full), y.pos.attr_copy, "lat")
  glon = GPhys.new(xy, vlon)
  glat = GPhys.new(xy, vlat)
  tmp_assoc_coords = [glon,glat]
 end

 if var.dim_names.include?("z") && var.att("vertical_grid") =~ /[Zz]\*/ # Z* coordinate
  puts "gphys_nusdas_io.rb: assoc_coords are introduced" if $DEBUG
  if lonlat2d
   x = gphys.axis("lon_ref")
   y = gphys.axis("lat_ref")
  else
   x = gphys.axis("lon")
   y = gphys.axis("lat")
  end
  z = gphys.axis("z")
  xyz = Grid.new(x,y,z)
  zrp, zrw, vctrans_p, vctrans_w, dvtrans_p, dvtrans_w = var.dim("z").val(:full)
  zs = nusdas.var("ZSsrf") # terrain
  case zs.rank
  when 2
   na_zs = zs.get
  when 3
   na_zs = zs[true,true,0]
  else
   raise "BUG: rank of ZSsrf > 3"
  end
  na_zs = na_zs.newdim!(-1)
  z3d = na_zs + (1 + na_zs * dvtrans_p.newdim(0,0)) * zrp.newdim(0,0)
  vz3d = VArray.new(z3d, z.pos.attr_copy, "z3d")
  gz3d = GPhys.new(xyz, vz3d)
  tmp_assoc_coords ||= []
  tmp_assoc_coords.push(gz3d)
  gphys.set_att("zrp",zrp)
  gphys.set_att("zrw",zrw)
  gphys.set_att("vctrans_p",vctrans_p)
  gphys.set_att("vctrans_w",vctrans_w)
  gphys.set_att("dvtrans_p",dvtrans_p)
  gphys.set_att("dvtrans_w",dvtrans_w)
 end
 gphys.set_assoc_coords(tmp_assoc_coords) if tmp_assoc_coords

 return gphys
end

.var_names(nusdas) ⇒ Object


113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
# File 'lib/numru/gphys/gphys_nusdas_io.rb', line 113

def var_names(nusdas)
 opened = false
 case nusdas
 when String
  nusdas = NuSDaS.new(nusdas)
 when NuSDaS
  opened = true
 else
  raise ArgumentError, "arg must be NuSDaS or path name"
 end
 var_names = nusdas.var_names
 nusdas.close unless opened
 return var_names
end

.var_names_except_coordinatesObject


129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
# File 'lib/numru/gphys/gphys_nusdas_io.rb', line 129

def var_names(nusdas)
 opened = false
 case nusdas
 when String
  nusdas = NuSDaS.new(nusdas)
 when NuSDaS
  opened = true
 else
  raise ArgumentError, "arg must be NuSDaS or path name"
 end
 var_names = nusdas.var_names
 nusdas.close unless opened
 return var_names
end