Norsk brukerveiledning

 1. Installer SrcML. Skriptet er testet på Ubuntu 14 og 16, 32 og 64 bit, OSX El Capitan.

  bash <(curl -s https://bitbucket.org/evolveit/srcml_install/raw/6e11210fbe2e62d4796e0f3e2ed5c08b27f55f1c/install.sh)
  
 2. Installer Ruby 2.3.0

  1. Installer RVM (Ruby Version Manager)

   gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3

   \curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby=2.3.0

  2. Restart terminal

  3. Legg til 'rvm' kommando

   source ~/.rvm/scripts/rvm

  4. Velg Ruby 2.3.0

   rvm use ruby-2.3.0

  Du skal nå ha Ruby 2.3.0, sjekk ved å kjøre:

  which ruby
  
 3. Installer vcs2json

  gem install vcs2json