თელასის Ruby API

ეს ბიბლიოთეკა გამოიყენება სს თელასის-ში.