Module: Sensu::Settings::Validators::Sensu

Defined in:
lib/sensu/settings/validators/sensu.rb

Instance Method Summary collapse

Instance Method Details

#validate_sensu(sensu) ⇒ Object

Validate a Sensu definition. Validates: spawn, keepalives

Parameters:

 • sensu (Hash)

  sensu definition.


88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
# File 'lib/sensu/settings/validators/sensu.rb', line 88

def validate_sensu(sensu)
 if is_a_hash?(sensu)
  validate_sensu_spawn(sensu)
  validate_sensu_keepalives(sensu)
  validate_sensu_server(sensu) if sensu[:server]
  must_be_boolean_if_set(sensu[:global_error_handler]) ||
   invalid(sensu, "sensu global_error_handler must be boolean")
 else
  invalid(sensu, "sensu must be a hash")
 end
end

#validate_sensu_keepalives(sensu) ⇒ Object

Validate Sensu keepalives. Validates: thresholds (warning, critical), handler, handlers

Parameters:

 • sensu (Hash)

  sensu definition.


58
59
60
61
62
63
64
65
# File 'lib/sensu/settings/validators/sensu.rb', line 58

def validate_sensu_keepalives(sensu)
 if is_a_hash?(sensu[:keepalives])
  validate_sensu_keepalives_thresholds(sensu)
  validate_sensu_keepalives_handlers(sensu)
 else
  invalid(sensu, "sensu keepalives must be a hash")
 end
end

#validate_sensu_keepalives_handlers(sensu) ⇒ Object

Validate Sensu keepalives handlers. Validates: handler, handlers

Parameters:

 • sensu (Hash)

  sensu definition.


43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
# File 'lib/sensu/settings/validators/sensu.rb', line 43

def validate_sensu_keepalives_handlers(sensu)
 must_be_a_string_if_set(sensu[:keepalives][:handler]) ||
  invalid(sensu, "sensu keepalives handler must be a string")
 must_be_an_array_if_set(sensu[:keepalives][:handlers]) ||
  invalid(sensu, "sensu keepalives handlers must be an array")
 if is_an_array?(sensu[:keepalives][:handlers])
  items_must_be_strings(sensu[:keepalives][:handlers]) ||
   invalid(sensu, "sensu keepalives handlers must each be a string")
 end
end

#validate_sensu_keepalives_thresholds(sensu) ⇒ Object

Validate Sensu keepalives thresholds. Validates: warning, critical

Parameters:

 • sensu (Hash)

  sensu definition.


27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
# File 'lib/sensu/settings/validators/sensu.rb', line 27

def validate_sensu_keepalives_thresholds(sensu)
 thresholds = sensu[:keepalives][:thresholds]
 must_be_a_hash_if_set(thresholds) ||
  invalid(sensu, "sensu keepalives thresholds must be a hash")
 if is_a_hash?(thresholds)
  must_be_an_integer_if_set(thresholds[:warning]) ||
   invalid(sensu, "sensu keepalives warning threshold must be an integer")
  must_be_an_integer_if_set(thresholds[:critical]) ||
   invalid(sensu, "sensu keepalives critical threshold must be an integer")
 end
end

#validate_sensu_server(sensu) ⇒ Object

Validate Sensu server. Validates: server results_pipe, keepalives_pipe

Parameters:

 • sensu (Hash)

  sensu definition.


71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
# File 'lib/sensu/settings/validators/sensu.rb', line 71

def validate_sensu_server(sensu)
 if is_a_hash?(sensu[:server])
  must_be_a_string_if_set(sensu[:server][:results_pipe]) ||
   invalid(sensu, "sensu server results_pipe must be a string")
  must_be_a_string_if_set(sensu[:server][:keepalives_pipe]) ||
   invalid(sensu, "sensu server keepalives_pipe must be a string")
  must_be_an_integer_if_set(sensu[:server][:max_message_size]) ||
   invalid(sensu, "sensu server max_message_size must be an integer")
 else
  invalid(sensu, "sensu server must be a hash")
 end
end

#validate_sensu_spawn(sensu) ⇒ Object

Validate Sensu spawn. Validates: limit

Parameters:

 • sensu (Hash)

  sensu definition.


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
# File 'lib/sensu/settings/validators/sensu.rb', line 9

def validate_sensu_spawn(sensu)
 spawn = sensu[:spawn]
 if is_a_hash?(spawn)
  if is_an_integer?(spawn[:limit])
   spawn[:limit] > 0 ||
    invalid(sensu, "sensu spawn limit must be greater than 0")
  else
   invalid(sensu, "sensu spawn limit must be an integer")
  end
 else
  invalid(sensu, "sensu spawn must be a hash")
 end
end