OmniAuth Latvija.lv

Autentifikācijas serviss. Ar autentifikācijas servisa palīdzību iestādes var ērti savos pakalpojumu portālos vai reģistros autentificēt pakalpojuma lietotāju atbilstoši visiem drošības standartiem. Iestādei vairs nav nepieciešams veidot jaunus autentifikācijas mehānismus un juridiski slēgt vienošanos ar katru no autentifikācijas iespējas nodrošinātājiem. Šobrīd pieejamos autentifikācijas līdzekļus var apskatīties portālā www.latvija.lv sadaļā „E-pakalpojumi”.

-- VRAA E-pakalpojumi

Provides the following authentication types:

 • E-paraksts
 • Swedbank
 • SEB banka
 • Online bank
 • Citadele
 • Norvik banka
 • PrivatBank
 • eID
 • Lattelecom Mobile ID

Installation

gem 'omniauth-latvija'

Usage

OmniAuth::Strategies::Latvija is simply a Rack middleware. Read the OmniAuth 1.x docs for detailed instructions: https://github.com/intridea/omniauth.

Here's a quick example, adding the middleware to a Rails app in config/initializers/omniauth.rb:

Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :latvija, {
  endpoint:  "https://epaktv.vraa.gov.lv/IVIS.LVP.STS/Default.aspx",
  certificate: File.read("/path/to/cert.pem"),
  private_key: File.read("/path/to/private_key.pem"), # mandatory, if the response is encrypted
  realm:    "urn:federation:example.com"
 }
end

Auth Hash

Here's an example hash available in request.env['omniauth.auth']

{
 provider: 'latvija',
 uid: 'PK:12345612345',
 info: {
  name: 'JANIS BERZINS',
  first_name: 'JANIS',
  last_name: 'BERZINS',
  private_personal_identifier: '12345612345'
 },
 extra: {
  raw_info: {
   givenname: 'JANIS',
   surname: 'BERZINS',
   privatepersonalidentifier: '12345612345',
   historical_privatepersonalidentifier: [],
   not_valid_before: '2019-05-09T07:29:41Z',
   not_valid_on_or_after: '2019-05-09T08:29:41Z'
  },
  authentication_method: 'SWEDBANK',
  legacy_uids: ['JANIS BERZINS, 12345612345']
 }
}

References