bulgarianize

A small collection of niceness for localizing your applications in Bulgarian. If the following text doesn't make any sense, you probably won't need the gem.

На български

bulgarianize представлява малка колекция от решения на всякакви проблеми, които изникват при писане на софтуер на български. Или поне тези, с които авторът му се е сблъскал.

Функционалността включва (и вероятно е лимитирана до):

(Цели) числа словом

Проста хватка:

1.bg.as_words      # едно
42.bg.as_words     # четиридесет и две
1_024.bg.as_words    # хиляда двадесет и четири

Поради граматическа особеност на българския език се поддържа следното:

1.bg.as_words(:male)  # един
1.bg.as_words(:female) # една
1.bg.as_words(:neuter) # едно
42.bg.as_words(:male)  # четиридесет и два

По подразбиране родът е среден.

Copyright

Copyright (c) 2009 Stefan Kanev. See LICENSE for details.