Top Level Namespace

Includes:
WrapBind

Defined Under Namespace

Modules: Cacheble, Configurable, EventBus, IoSyncUtils, OS, Persistable, RBeautify, RubySourceStructureUtils, Tk, TkAutoPostMenu, TkInputThrow, TkMovable, TkProperties, TkResizable, TkScrollableWidget, TkType, Visible, WrapBind Classes: AG, AGBWidgetComboBox, AGBWidgetMainFrame, AGINTk, AGInspector, AGRenderer, AGSniffer, AGTk, AGTkBase, AGTkBaseContainer, AGTkButton, AGTkBwButton, AGTkBwNoteBook, AGTkBwPanedWindow, AGTkBwProgressBar, AGTkBwSeparator, AGTkBwTree, AGTkCheckButton, AGTkCommonTile, AGTkCompositeSniffer, AGTkContainer, AGTkEntry, AGTkFrame, AGTkFramePlaceManager, AGTkGridManager, AGTkIWidgets, AGTkInspector, AGTkLManager, AGTkLabel, AGTkLabelFrame, AGTkLabelWatch, AGTkLayoutManaged, AGTkListbox, AGTkMenu, AGTkMenuButton, AGTkMenubar, AGTkOSplittedFrames, AGTkObjPackRect, AGTkObjPlace, AGTkObjRect, AGTkPackManager, AGTkPlaceManager, AGTkRenderer, AGTkRoot, AGTkScale, AGTkScrollbar, AGTkSimpleManager, AGTkSniffer, AGTkSplittedFrames, AGTkText, AGTkToplevel, AGTkVSplittedFrames, AGTktable, ATKTileButton, ATKTileCombobox, ATKTileFrame, ATKTileLabel, ATKTileLabelframe, ATKTileScrollbar, ATKTileSeparator, ATkTileStyle, AbstractFrameWrapper, AckInFiles, AckInFilesEvent, ActionEvent, ActivateInstanceEvent, AgEditor, AgEditorOutline, AgEditorOutlineToolbar, AgMultiEditor, AgMultiEditorView, Application, Arcadia, ArcadiaAboutSplash, ArcadiaActionDispatcher, ArcadiaContract, ArcadiaContractListener, ArcadiaContractListenerThread, ArcadiaDialogManager, ArcadiaEvent, ArcadiaExt, ArcadiaExtPlus, ArcadiaGemsWizard, ArcadiaLayout, ArcadiaLib, ArcadiaLibArcadiaTk, ArcadiaLibBWidget, ArcadiaLibTk, ArcadiaLibTkBWidget, ArcadiaLibTkCustom, ArcadiaLibTkTable, ArcadiaLibTkTile, ArcadiaLibs, ArcadiaLocalization, ArcadiaMainMenu, ArcadiaMainToolbar, ArcadiaProblemEvent, ArcadiaProblemsShower, ArcadiaSh, ArcadiaSysEvent, ArcadiaUserControl, ArcadiaUtils, BWidgetTreePatched, BookmarkEvent, Breakpoints, BufferClosedEvent, BufferEvent, BufferRaisedEvent, BuildEvent, ClearCacheInstanceEvent, CloseBufferEvent, CloseCurrentTabEvent, CodeInsight, CoderayHighlightScanner, CoderayHighlightScannerOld, CompleteCode, CompleteCodeEvent, CopyTextEvent, CtagsFileSourceStructure, CutTextEvent, DebugEvent, DebugStepInfoEvent, DeleteFileBufferEvent, DestroyInstanceEvent, DialogEvent, DirProjects, DocCodeEvent, EnumProcType, EnumType, EvalExpressionEvent, Event, EventWatcherForGem, ExitQueryEvent, FileSourceStructure, FilesHistrory, FinalizeEvent, FindFrame, Finder, Findview, FixedFrameWrapper, FloatFrameWrapper, FocusEvent, FocusEventManager, GoToLine, GoToLineBufferEvent, HighlightScanner, HinnerDialog, HinnerDialogEvent, HinnerFileDialog, HinnerSplittedDialog, HinnerSplittedDialogTitled, HinnerStringDialog, InitializeEvent, InnerFrameInspectMultiList, InputEnterEvent, InputEvent, InputExitEvent, InputKeyboardQueryEvent, InspectEvents, InspectList, InspectListReadOnly, InspectMultiList, InspectTkEvents, Inspector, InspectorContract, InvertSelectionTextEvent, KeyTest, LayoutChangedDomainEvent, LayoutChangedFrameEvent, LayoutRaisingFrameEvent, LowerCaseTextEvent, MonitorLastUsedDir, MoveBufferEvent, MsgEvent, NeedRubyGemWizardEvent, NewBufferEvent, NoBufferExistEvent, NumberType, ObjBoard, ObjEnumProcType, ObjList, Obji, ObjiController, ObjiControllerView, ObjiRenderer, ObjiThread, ObserverCallback, ObserverCallbackContract, ObserverCallbackContractThread, OneBufferExistEvent, OpenBufferEvent, OpenBufferTransientEvent, Output, OutputView, Palette, PaletteContract, ParsifalTk, PasteTextEvent, PrettifyTextEvent, ProcType, Project, PropLine, PropLineReadOnly, PropType, QTkScrollbar, QuitEvent, Rad, ReHighlightScanner, Readline, RedoTextEvent, Revparsel, RubyCompleteCode, RubyCtagsFileSourceStructure, RubyDebug, RubyDebugClient, RubyDebugException, RubyDebugServer, RubyDebugView, RubyGrepFileSourceStructure, RubySourceStructureParser, RunCmdEndedEvent, RunCmdEvent, RunCmdStartedEvent, RunRubyFileEvent, RunnerManager, SaveAsBufferEvent, SaveBufferEvent, SearchBufferEvent, SearchInFiles, SearchInFilesEvent, SearchOutput, SelectAllTextEvent, SetBookmarkEvent, SetBreakpointEvent, Shell, ShutdownEarly, SourceStructure, SourceTreeNode, StartDebugEvent, StepDebugEvent, StopDebugEvent, StringType, SubProcessEvent, SubProcessInspector, SubProcessProgressEvent, SubProcessWidget, SystemDialogEvent, SystemExecEvent, TclTkInfo, Term, TermEvent, TkApplication, TkArcadiaText, TkBaseTitledFrame, TkBuffersChoise, TkBuffersChoiseView, TkBwComboBoxObjBoard, TkEnumProcType, TkEnumType, TkFloatTitledFrame, TkFrameAdapter, TkFrameLayer, TkFrameProgress, TkLabelTitledFrame, TkLabelTitledFrameClosable, TkLabelWatch, TkMenuButtonObjBoard, TkMenuTitledFrame, TkProcType, TkProgressframe, TkReadOnly, TkResizingTitledFrame, TkScrollbox, TkScrollboxObjBoard, TkStringType, TkTextListBox, TkTitledFrame, TkTitledFrameAdapter, TkTitledScrollFrame, TkToplevelLayer, TkToplevelRoot, TkTy, TkWidgetFactory, ToggleBookmarkEvent, TreeNode, UndoTextEvent, UnsetBookmarkEvent, UnsetBreakpointEvent, UpperCaseTextEvent, ValueRap, ValueRapReadOnly, WAGTkVSplittedFrames, WrapperContainer, WrapperContract

Constant Summary collapse

TkAllPhotoImage =
TkPhotoImage
PVERSION =

/***************************************************************************

*  Copyright (C) 2008, Paul Lutus                    *
*                                     *
*  This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
*  it under the terms of the GNU General Public License as published by *
*  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   *
*  (at your option) any later version.                  *
*                                     *
*  This program is distributed in the hope that it will be useful,    *
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of    *
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     *
*  GNU General Public License for more details.             *
*                                     *
*  You should have received a copy of the GNU General Public License   *
*  along with this program; if not, write to the             *
*  Free Software Foundation, Inc.,                    *
*  59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.       *
***************************************************************************/
"Version 2.9, 10/24/2008"
AGTKLISTBOX_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGwAYAMIGAAAAe3t7e72cvb29vd7e3v8AAP///////ywAAAAAGwAY
AAADkDikvN7wyUinWyzozXn5oBUQZGmWRTkUCraMBCDPM5lqq3juNvGtrYFC
AKPRUEJhKgLjmUCgYIZkPPoeS0nTaWuwSEICkVoFoLCicvWr+LoGARlXls0x
1Ua2T/oiV88MdQ5bXFA/YFMxaj1gggqETik/bmFwfkZnOI4EkDwsSZQZhqOk
mxWnEm8WqKyrrg0LCQA7
EOS
AGTKBUTTON_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGAAYAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP0ALAAAAAAYABgAAAh9APsJHEiwoMGD
CBMqXMiwocOHEBMCmEixosWLAAQC+Mexo8ePHzP223igpMmTKE2SEknyJIGX
JQnEPLlS4z+XJmXqRFlz5M2cQGHyZPlz5syXMmkSxXn0QFKVS10KTfr0QM+W
KbNCtUmqq9evYL+yxEj2YsSzaNOqXcu2YEAAOw==
EOS
AGTKCHECKBUTTON_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGAAYAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP0ALAAAAAAYABgAAAhyAPsJHEiwoMGD
CBMqXMiwocOHECNCBECxokWHAEhp3KgRAEZS/0KKPODRYEmCGf8BCLmS5MGT
A1OqXPnPpUCKN3HGBDkzpM2Y/UqeTEmz5dCgSJMG5SmyJkycFVEemEp1KkyF
FrNelci1q9evYMOKJRgQADs=
EOS
AGTKENTRY_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGAAYAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP0ALAAAAAAYABgAAAh8APsJHEiwoMGD
CBMqXMiwocOHEBMCmEixosWLAAQCIMWxo8ePHzP22/ivpMmTKE0eEEkyJYCU
J1dqJAXzJcySMkfSLDmRZ0+fKlnuNPnSZlGUOVv+O2p0KVKhJ3tSJGrzX9Kh
N2FePcC1q9evXlliHHsxotmzaNOqXVswIAA7
EOS
AGTKFRAME_GIF =
<<EOS
R0lGODlhFgAWAKEDAKyomezp2P7+/v///yH+FUNyZWF0ZWQgd2l0aCBUaGUg
R0lNUAAsAAAAABYAFgAAAjuMj6kG7Q8hE7TaW4MIYK/PbR34jSOpmB6KqGzi
vkcsh3ZtnzUt86/PAqKEJCLIWBKteiJO5PnwYKbTAgA7
EOS
AGTKLABEL_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGAAYAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP0ALAAAAAAYABgAAAhuAPsJHEiwoMGD
CBMqXMiwocOHECNCJEWxosWLGEkJJPWvo8ePIEFq7McRQMh/Jk+aHFlS5UmU
/1jC7AggZc2UM1dunOnRpE2YPmPuxBn0J1GhJFHWpOlzKVOYMl9K7cgyo1WM
ErNq3cq1q1euAQEAOw==
EOS
AGTKSCROLLBAR_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGAAYAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP0ALAAAAAAYABgAAAh1APsJHEiwoMGD
CBMqXJgQgMOHECNCLAjgn8WLGP9V1GgRAMWMICs+1PgRJEaJHgluNNkxY8qB
K1nGJKmS5cWZLwXODOmypE2cPmX2rGmT48mgJoES/TkUZlGjN5GGlCjVpUaH
NJ0W3ciVIsqvDxmKHUu2LMGAADs=
EOS
AGTKTEXT_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGAAYAPcAAAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP0ALAAAAAAYABgAAAhqAPsJHEiwoMGD
CBMqXMiwocOHBAFInEixIgCEAP5p3MiR48WDGUmJHCmy40eDGTuq1HiyYEiS
MEmxxLhyZcuI/2LapFnTJM2YJT3y7Lnx5sCXI2saFZiS6EyQTotitEhVIsSr
WLNq3dowIAA7
EOS
AGTKTOPLEVEL_GIF =
<<EOS
R0lGODlhEgARAOf/AAAAAIAAAACAAICAAAAAgIAAgACAgMDAwMDcwKbK8EAg
AGAgAIAgAKAgAMAgAOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBg
AEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCAAECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACg
ACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDAAKDAAMDAAODA
AADgACDgAEDgAGDgAIDgAKDgAMDgAODgAAAAQCAAQEAAQGAAQIAAQKAAQMAA
QOAAQAAgQCAgQEAgQGAgQIAgQKAgQMAgQOAgQABAQCBAQEBAQGBAQIBAQKBA
QMBAQOBAQABgQCBgQEBgQGBgQIBgQKBgQMBgQOBgQACAQCCAQECAQGCAQICA
QKCAQMCAQOCAQACgQCCgQECgQGCgQICgQKCgQMCgQOCgQADAQCDAQEDAQGDA
QIDAQKDAQMDAQODAQADgQCDgQEDgQGDgQIDgQKDgQMDgQODgQAAAgCAAgEAA
gGAAgIAAgKAAgMAAgOAAgAAggCAggEAggGAggIAggKAggMAggOAggABAgCBA
gEBAgGBAgIBAgKBAgMBAgOBAgABggCBggEBggGBggIBggKBggMBggOBggACA
gCCAgECAgGCAgICAgKCAgMCAgOCAgACggCCggECggGCggICggKCggMCggOCg
gADAgCDAgEDAgGDAgIDAgKDAgMDAgODAgADggCDggEDggGDggIDggKDggMDg
gODggAAAwCAAwEAAwGAAwIAAwKAAwMAAwOAAwAAgwCAgwEAgwGAgwIAgwKAg
wMAgwOAgwABAwCBAwEBAwGBAwIBAwKBAwMBAwOBAwABgwCBgwEBgwGBgwIBg
wKBgwMBgwOBgwACAwCCAwECAwGCAwICAwKCAwMCAwOCAwACgwCCgwECgwGCg
wICgwKCgwMCgwOCgwADAwCDAwEDAwGDAwIDAwKDAwP/78KCgpICAgP8AAAD/
AP//AAAA//8A/wD//////yH5BAEAAP8ALAAAAAASABEAAAhBAAMIHEiwoMGD
CA8oXMiwocOHECNKbBhAYcWJFjNiHHjg4sWIHjtutPhRYsiSEE9urBgSo8uX
MBmSmkmzpk2aAQEAOw==
EOS
AGTKSCALE_GIF =
<<EOS
R0lGODlhEAAQAIQcADdMYc9AQOfp7M7T2F1uf/P09tre4r8AAGl5iURXa8sw
MFBidXaEk/PQ0I+bpoKPnOOQkLS8xKixutdgYOegoJumsMHIzvfg4NtwcO/A
wN+AgAAAAP///////////////yH5BAEAAB8ALAAAAAAQABAAAAVM4CeOZLmV
KHmm6cqa5PB+LsGIwlfIMj1KFhFAmBi5ECODkGAcDYUfguHpm6k+F2vDp7EG
uKJud/T9njCZzESdTisyiqpVtKnb7/h6CAA7
EOS
AGTKMENUBUTTON_GIF =
<<EOS
R0lGODlhFgAVAOMAAP///wAAAGCgwDBQYIbg//8AAAAAv8zMzP//ALu7u3d3
d////////////////////ywAAAAAFgAVAAAEUvDISau9OMvAu/9cFSBkaSIj
GYgoyKHlSqWnScuTq4cz4P9AAM4SCBqHIqFOmCkagciZYUqtGqK56XOK3Vi/
3YPz6QsXd0zMmGzedTTwuHwejwAAOw==
EOS
AGTKLABELFRAME_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGQAZALMAAAAAgKyomezp2P7+/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwAAAAAGQAZAAAET1DISau9OOvNJfjg1wlBIIQh
Wa5mFQwnKg50LcDUO0p6jo+9SbAzJP2IR+NO6VsWi5tnMpqEaqTO6vSqzbq2
GezuqWKZz9Oaes0GL9/weAQAOw==
EOS
AGTKMENUBAR_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGQAZALMAAAAAAAAAgKyomezp2P7+/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwAAAAAGQAZAAAEYXDISau9OOvNhf9gGFYCEZwn
oa6sKpDmGpgpPRMCAKN1y74kUQhALAJhPpWOMyjxboRlJ6lkNm3QqLVElW6c
vJVXw02OM4In74wp+9gXcE/LdLfgllxxT7T6/4CBgoN/EQAAOw==
EOS
AGTKMENU_GIF =
<<EOS
R0lGODlhGQAZALMAAAAAAAAAgKyomezp2P7+/gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwAAAAAGQAZAAAEYHDISau9OGvBuxcaJRBkWQLh
NAYse6bSaJoovLY0PMgzWac3nE8naBlZv1BxBgAEkpvjk9AkEo6Aoa2X1Sqb
4GZOR+m+yBLzmawOo9voSVZMjQ+qXSjsl7fLvX5VfiERAAA7
EOS

Method Summary

Methods included from WrapBind

#procstr, #wbind, #wbind_append, #wbind_mini